Korsangernes Fællesråd

Velkommen til Korsangernes Fællesråds hjemmeside

DR KoncertKoret

Her finder du oplysninger om Korsangernes Fællesråd og vores arbejde.Du kan endvidere ansøge om støtte til musikfremmende foranstaltninger samt uddannelsesmæssige formål fra Korsangernes Fællesråds andel af de kollektive midler fra Gramex - se her.

Repræsentantskabsmøde 2021Korsangernes Fællesråd holder repræsentantskabsmøde tirsdag den 25. maj 2021


På mødet behandles retningslinjerne for den generelle politik for uddeling af kollektive rettighedsmidler fra Gramex, idet repræsentantskabet svarer til en generalforsamling, som beskrevet i Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret af 5. april 2016.


Hvis du er rettighedshaver inden for Korsangernes Fællesråds område, men ikke er repræsenteret gennem en af fællesrådets medlemsforeninger, har du mulighed for at stille forslag til behandlingen af følgende punkter:


1) Den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere.

2) Den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler.

3) Den generelle investeringspolitik for rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af         rettighedsvederlag.

4) Den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af           rettighedsvederlag.

5) Anvendelse af ufordelbare midler.

6) Risikostyringspolitik.


Du kan sende dine forslag til Paul Frederiksen på paul@ksfr.dk