Korsangernes Fællesråd

Om Korsangernes Fællesråd

Ars Nova Copenhagen © Jeppe Bjørn

1. marts 2020 fusionerede Dansk Korforbund og Dansk Musiker Forbund, og som et led i fusionen etableredes Korsangernes Fællesråd.


Korsangernes Fællesråd er et interessefællesskab for sangerforeningerne i en række professionelle kor i Danmark. Korsangernes Fællesråds primære opgave er at uddele de kollektive rettighedsmidler fra Gramex, der tilfalder korområdet.

Midlerne fra Gramex uddeles efter ansøgning af et fordelingsudvalg, der mødes 4 gange årligt.

Korsangernes Fællesråd består af repræsentanter fra Det Kgl. Operakor, Foreningen af Assistenter ved Det Kgl. Operakor, Den Jyske Operas Kor, DR KoncertKoret, DR VokalEnsemblet, Københavns Domkirkes Kantori og Ars Nova Copenhagen.


Som medlem af foreningen kan i øvrigt optages foreninger af professionelt arbejdende korsangere. Herved forstås sangere der arbejder under en overenskomstaftale eller under overenskomstlignende forhold. Kontakt bestyrelsen, hvis din forening ønsker optagelse i Korsangernes Fællesråd.

Bestyrelsen