Korsangernes Fællesråd

Vejledning

Sådan søger du online

Forbered dig ved at have skrevet din projektbeskrivelse og dit budget, så du hurtigt kan ”klippe” og indsætte teksten (copy-paste) i de felter du møder. Hvis der medvirker flere musikere i projektet, så hav også deres info klar. Ved ansøgning om udgivelse, skal du lave en titelliste på de sange du/I påtænker at indspille.


Følgende formelle krav skal overholdes:


  • Vedhæftede bilag må max. fylde 5 A4-sider - heraf må projektbeskrivelsen max. fylde 2 A4 sider
  • Ansøgningen skal indeholde et fyldestgørende budget
  • Der må max. vedhæftes 1 lydfil


Overholdes de formelle krav ikke, forbeholder fordelingsudvalget sig retten til ikke at vurdere ansøgningen.


Ansøgningen finder du på https://ksfr.onlinelegat.dk. Ansøgningen er opdelt i faner: Start, Stamdata, Ansøgninger, Formål, Projekt, Musikere, Budget, Bilag og Indsend.

 

Start

Du logger ind med NemID – enten via dit cpr.nr eller dit cvr.nr.

 

Stamdata

Indtast dine stamdata – og tryk på ’Gem og gå videre’.

 

Ansøgninger

I denne fane kan du se de ansøgninger du har udarbejdet – og du kan rette i den/disse. Hvis indsendt er der påført et journalnummer.

 

Du kan også vælge ’Opret ny ansøgning’.

 

Formål

I denne kan du vælge hvilken pulje du søger om støtte fra: 

 

  • Musikfremmende foranstaltninger, herunder tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik og støtte til indspilning, udgivelse af og promotion for fonogrammer.
  • Faglig dygtiggørelse, herunder efteruddannelse/kurser/studie- og inspirationsophold af musisk art.

 

Næste fane

 

Ved Musikfremmende foranstaltninger er næste fane Projekt:

I denne fane kan du navngiver projektet, samt lave en kort og præcis beskrivelse, herunder en tidsplan.

 

Ved Faglig dygtiggørelse er næste fane Faglig dygtiggørelse:

I denne fane skal du angive land, studiested, formål, og lave en kort og præcis beskrivelse, herunder en tidsplan.

 

Musikere

I denne fane skal du oplyse antal og informationer på medvirkende musikere/sangere. Hvis du ansøger for et kor, hvor koret skal have det ansøgte beløb, skal musikerne/korsangerne ikke angives.  

 

Budget 

I denne fane indtaster du budgettet for dit projekt. Dvs. du indtaster henholdsvis udgifter og indtægter, samt beløbet som du ansøger om.

Husk at budgettet skal være fyldestgørende i forhold til det ansøgte formål.

 

Bilag

I denne fane er det muligt at vedhæfte/uploade supplerende bilag/filer. Tekstfiler som PDF, og lydfiler som MP3.

Husk at du max. må vedhæfte bilag svarende til 5 A4-sider. Vedhæfter du en uddybende projektbeskrivelse må denne max. fylde 2 A4-sider. 
Der må max. vedhæftes 1 lydfil. 

 

Indsend

Inden du klikker på "Godkend og send", er det en god ide at sikre, at du har fået det hele med. Det er muligt at afbryde udfyldelsen og færdiggøre ansøgningen senere. Indskrevne data gemmes.


Husk at du ikke kan ændre i din ansøgning, når først den er sendt.

 

Du modtager en mail som bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning, som nu også har fået et journalnummer.

 

Bemærk at beløbet – hvis du bliver tildelt støtte – skal bruges indenfor 1 år og bliver indberettet til SKAT under dit CPR- eller CVR-nr. Du bliver altså beskattet af beløbet.